Monitorul Oficial
nr. 185/18 martie 2015

Publicare
  1.   L. nr.41/17-03-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice si ale Legii responsabilității fiscal- bugetare nr. 69/2010
-
  2.   D. nr.333/16-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
-
  3.   L. nr.42/17-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.334/16-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   L. nr.43/17-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
-
  6.   D. nr.335/16-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
-
  7.   D.C.C. nr.67/26-02-2015 
DECIZIA nr. 67 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
-
  8.   O. nr.271/17-03-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
-
  9.   O. nr.277/11-03-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.512/2013
-
  10.   O. nr.114/27-02-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
-
  11.   Listă/18-03-2015 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unităti de asistentă socială
-


Duminică, 11 aprilie 2021, 15:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.