Monitorul Oficial
nr. 171/12 martie 2015

Publicare
  1.   L. nr.29/09-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
  2.   D. nr.315/06-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
  3.   L. nr.40/11-03-2015 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  4.   D. nr.331/11-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  5.   H.S. nr.14/10-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  6.   H.G. nr.137/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor și scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
-
  7.   H.G. nr.141/04-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 și la București la 8 iulie 2014 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
-
  8.   H.G. nr.146/04-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993
-
  9.   Acord/24-09-2014 
ACORD de amendare a Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea in domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993
-
  10.   H.G. nr.151/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
  11.   H.G. nr.154/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu
-
  12.   H.G. nr.155/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare in condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae
-
  13.   H.G. nr.156/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Ciobanu Miu- Nicolae
-
  14.   Decizie nr.91/11-03-2015 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  15.   Decizie nr.92/11-03-2015 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  16.   O. nr.249/05-03-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 255/2014
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.