Monitorul Oficial
nr. 155/4 martie 2015

Publicare
  1.   L. nr.16/03-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
  2.   D. nr.293/02-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
  3.   H.G. nr.120/25-02-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   Decizie nr.84/04-03-2015 
DECIZIE pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
-
  5.   O. nr.172/17-02-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune
-
  6.   Decizie nr.262/19-02-2015 (A.S.F.)
DECIZIE pentru aprobarea retragerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare a Societătii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
-


Marți, 20 aprilie 2021, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.