Monitorul Oficial
nr. 144/26 februarie 2015

Publicare
  1.   L. nr.13/24-02-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  2.   D. nr.290/23-02-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
  3.   L. nr.14/24-02-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
  4.   D. nr.291/23-02-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
  5.   L. nr.15/24-02-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  6.   D. nr.292/23-02-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  7.   D.C.C. nr.33/03-02-2015 
DECIZIA nr. 33 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  8.   H.G. nr.112/18-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
-
  9.   O. nr.19/26-02-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A
  10.   Decizie nr.290/19-02-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare si radierea Societătii SITALASIGURARI - BROKER dE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
-
  11.   Decizie nr.291/19-02-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății SOLVENTA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
-
  12.   Decizie nr.292/19-02-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
-
  13.   Decizie nr.293/19-02-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății ZÎ Broker Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare
-
  14.   H. nr.11/19-02-2015 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.