Monitorul Oficial
nr. 48/21 ianuarie 2015

Publicare
  1.   L. nr.8/07-01-2015 
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
-
  2.   Acord/22-09-2010 
ACORD de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte
-
  3.   D. nr.9/05-01-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
-
  4.   D. nr.28/20-01-2015 
DECRET privind acordarea gradului profesional de chestor general de poliție, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-șef de poliție din Ministerul Afacerilor Interne
-
  5.   D. nr.29/20-01-2015 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  6.   D.C.C. nr.661/11-11-2014 
DECIZIA nr. 661 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  7.   D.C.C. nr.697/27-11-2014 
DECIZIA nr. 697 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și ale art. 391 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  8.   D.C.C. nr.698/27-11-2014 
DECIZIA nr. 698 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (21) și art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  9.   O. nr.3.070/14-01-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 650/2014
-


Marți, 13 aprilie 2021, 19:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.