Monitorul Oficial
nr. 47/20 ianuarie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.662/11-11-2014 
DECIZIA nr. 662 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  2.   D.C.C. nr.683/19-11-2014 
DECIZIA nr. 683 din 19 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193, art. 194 alin. (1), art. 196 alin. (2) și (3) și art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
V
  3.   Decizie nr.18/20-01-2015 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri și piscicultura
-
  4.   Decizie nr.19/20-01-2015 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerțului si Turismului
-
  5.   O. nr.44/15-01-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 -Transportul aerian comercial (avioane) și JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) și a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranței zborului la aeronavele din terțe țări, ediția 02/2008
-
  6.   O. nr.47/19-01-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului
A
  7.   O. nr.159/38/14-01-2015 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
-
Rectificare:
  8.   D.C.C. nr.366/25-06-2014 
DECIZIA nr. 366 din 25 iunie 2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
V


Sâmbătă, 30 mai 2020, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.