Monitorul Oficial
nr. 21/12 ianuarie 2015

Publicare
  1.   L. nr.9/07-01-2015 
LEGE pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților
-
  2.   D. nr.10/05-01-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților
-
  3.   D.C.C. nr.706/27-11-2014 
DECIZIA nr. 706 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 19$7 nr. 341/2004 și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  4.   D.C.C. nr.709/27-11-2014 
DECIZIA nr. 709 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  5.   D.C.C. nr.711/27-11-2014 
DECIZIA nr. 711 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  6.   H.G. nr.1.188/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
-
  7.   O. nr.5.004/02-12-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea programelor școlare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învățământ primar, clasele I-a ll-a și clasele a IIl-a-a IV-a
-
  8.   O. nr.M.1/06-01-2015 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
-
  9.   O. nr.M.2/06-01-2015 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.102/2009
-
Rectificare:
  10.   D. nr.915/16-12-2014 
DECRET privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului României
-


Marți, 20 aprilie 2021, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.