Monitorul Oficial
nr. 355/30 decembrie 1996

Publicare
  1.   O. nr.1.828/16-09-1996 (M.F.)
ORDIN pentru aprobarea modificarii și completarii Normelor metodologice privind modul de utilizare a mijloacelor extrabugetare constituite in baza Hotararii Guvernului nr.226/1995, la dispozitia Ministerului Finantelor, din comisioanele incasate in contul serviciilor prestate pentru Societatea Comerciala "Asigurarea Romaneasca" - S.A. - ASIROM și pentru alti beneficiari
-
  2.   O. nr.2.312/11-11-1996 (M.F.)
ORDIN privind legitimatiile eliberate persoanelor care aplica procedura de executare silita a creantelor bugetare provenite din impozite, taxe și alte venituri
-
  3.   O. nr.2.452/28-11-1996 (M.F.)
ORDIN privind cheltuielile de executare silita a creantelor bugetare
A
  4.   O. nr.2.487/29-11-1996 (M.F.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice
A
  5.   O. nr.2.488/29-11-1996 (M.F.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1996
-
  6.   N.M. nr.47.735/19-11-1996 
NORME METODOLOGICE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice nr.45.184/1996 privind organizarea și desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri și de servicii
-
  7.   N.M. nr.93.001/03-12-1996 
NORME METODOLOGICE privind completarea Normelor metodologice nr.844/1996 pentru aplicarea Legii nr.20 din 8 aprilie 1996 privind unele masuri necesare pentru desfasurarea campaniei agricole din primavara anului 1996, ca urmare a starii de urgenta din agricultura
-
  8.   C. nr.22.896/05-12-1996 (M.F.)
CIRCULARĂ privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
-
  9.   O. nr.2.289/09-11-1996 (M.Tr., M.F.)
ORDIN privind Normele de organizare, functionare a activitatii de vanzari la bord, precum și de efectuare a controlului vamal
-


Vineri, 07 august 2020, 19:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.