Monitorul Oficial
nr. 571/31 iulie 2014

Publicare
  1.   D. nr.547/30-07-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  2.   D. nr.548/30-07-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.549/30-07-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.550/30-07-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D.C.C. nr.335/12-06-2014 
DECIZIA nr. 335 din 12 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  6.   D.C.C. nr.350/24-06-2014 
DECIZIA nr. 350 din 24 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată
V
  7.   O. nr.431/18-07-2014 (M.S.I.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională privind retragerea de pe piață, interzicerea comercializării și utilizării unui aparat neconform de tip jammer model 3G GSM GP-2008D introdus pe piața din România de către Societatea OFERTESHOP GROUP -S.R.L
-
  8.   O. nr.700/09-07-2014 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
V
  9.   Decizie nr.799/18-07-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-
  10.   Decizie nr.800/18-07-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de retragere a autorizației Societătii MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE -S.R.L
-
  11.   Decizie nr.802/18-07-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
-
  12.   Decizie nr.79/28-07-2014 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu
-


Duminică, 29 noiembrie 2020, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.