Monitorul Oficial
nr. 255/8 aprilie 2014

Publicare
  1.   L. nr.30/27-03-2014 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  2.   D. nr.308/26-03-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  3.   L. nr.36/07-04-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
  4.   D. nr.327/04-04-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal- bugetare
-
  5.   L. nr.37/07-04-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
A
  6.   D. nr.328/04-04-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
-
  7.   H.S. nr.27/08-04-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
-
  8.   H.S. nr.28/08-04-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
-
  9.   O. nr.361/238/02-04,04-04-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A


Luni, 24 ianuarie 2022, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.