Monitorul Oficial
nr. 167/7 martie 2014

Publicare
  1.   D. nr.264/05-03-2014 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  2.   H.G. nr.138/06-03-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și numirea guvernatorului și a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori si guvernatori supleanți ai acestora în cadrul Foncfului Monetar Internațional și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții
-
  3.   O. nr.31/05-03-2014 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 5/2014
A
  4.   O. nr.301/24-02-2014 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferential dintre Comunitate și țările partenere și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia și a emiterii dovezilor de origine preferențială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE și Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007
A
  5.   O. nr.2.030/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Casei de locuit cu anexe" din municipiul Sibiu, Str. Constituției nr. 22, județul Sibiu
-
  6.   O. nr.2.031/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Primei fabrici ardeleane de mașini agricole și turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, județul Sibiu
-
Republicare:
  7.   L. nr.139/24-07-2000 
LEGE privind activitatea de meteorologie
V


Vineri, 16 aprilie 2021, 17:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.