Monitorul Oficial
nr. 161/5 martie 2014

Publicare
  1.   L. nr.16/28-02-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  2.   D. nr.251/05-03-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  3.   D. nr.259/05-03-2014 
DECRET pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului
-
  4.   D. nr.260/05-03-2014 
DECRET pentru numirea unui membru al Guvernului și desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
-
  5.   D.C.C. nr.18/16-01-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său precum și, în special, ale art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (3) și (5) din ordonanța de urgență
V
  6.   O. nr.105/28-01-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind completarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr. 704/2009
A
  7.   O. nr.336/26-02-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013
-


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 05:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.