Monitorul Oficial
nr. 15/10 ianuarie 2014

Publicare
  1.   L. nr.2/08-01-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
-
  2.   D. nr.2/07-01-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
-
  3.   L. nr.3/08-01-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
-
  4.   D. nr.3/07-01-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
-
  5.   L. nr.4/08-01-2014 
LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  6.   D. nr.4/07-01-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
  7.   L. nr.6/08-01-2014 
LEGE privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
-
  8.   D. nr.6/07-01-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
-
  9.   D.C.C. nr.424/24-10-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (3) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  10.   H.G. nr.1/07-01-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  11.   H.G. nr.2/07-01-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010
-
  12.   H.G. nr.3/07-01-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
-
  13.   O. nr.4.137/20-12-2013 (A.N.F.P.)
Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2013
-
  14.   Listă/10-01-2014 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Petroșani pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează si administrează unități de asistentă socială
i


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 09:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.