Monitorul Oficial
nr. 743/2 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.311/21-11-2013 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009
-
  2.   Acord/17-12-2009 
ACORD privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre
-
  3.   D. nr.904/20-11-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009
-
  4.   D.C.C. nr.417/15-10-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
V
  5.   H.G. nr.924/27-11-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
-
  6.   O. nr.946/25-11-2013 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naționale de sănătate curative
A
Rectificare:
  7.   O. nr.84/08-05-2013 (P.Î.C.C.J.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale și promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public
-
  8.   O.U.G. nr.102/14-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V


Vineri, 05 iunie 2020, 01:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.