Monitorul Oficial
nr. 454/24 iulie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.326/25-06-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  2.   D.C.C. nr.331/25-06-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  3.   H.G. nr.480/10-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
V
  4.   O. nr.850/15-04-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru acordarea ajutorului de stat reprezentând cheltuieli excepționale acordate de la bugetul de stat în baza Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive
-
  5.   O. nr.2.408/12-07-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții
A
Republicare:
  6.   L. nr.158/18-07-2008 
LEGE privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-


Joi, 25 februarie 2021, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.