Monitorul Oficial
nr. 310/29 mai 2013

Publicare
  1.   L. nr.168/29-05-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  2.   D. nr.574/29-05-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  3.   H.C.D. nr.18/29-05-2013 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
A
  4.   O. nr.659/15-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. I-V la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
-
  5.   O. nr.942/471/653/19-03,23-04,20-05-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al vi ceprim-mi nistru lui, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  6.   O. nr.1.912/20-05-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societății "Parc Industrial HIT" -S.R.L.
-


Vineri, 05 iunie 2020, 01:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.