Monitorul Oficial
nr. 198/8 aprilie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.135/03-04-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.139/03-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011
-
  3.   Decizie nr.182/08-04-2013 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
-
  4.   Decizie nr.183/08-04-2013 
DECIZIE pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
-
  5.   O. nr.256/29-03-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce și/sau deservește locomotive în sistemul feroviar din România
V
  6.   O. nr.266/01-04-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate
A
  7.   O. nr.272/01-04-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
-
  8.   O. nr.578/08-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2013
-


Marți, 19 ianuarie 2021, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.