Monitorul Oficial
nr. 113/27 februarie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.53/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.58/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum și pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia și a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, precum și pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia
-
  3.   O. nr.2.655/16-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul lași, județul lași
-
  4.   O. nr.174/21-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Medico Science" - S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stern hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de țesut din cordonul ombilical și celule stem mezenchimale din țesutul cordonului ombilical
-
  5.   O. nr.3.271/25-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.239/2012
-
  6.   O. nr.7/20-02-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012
A
  7.   H. nr.3/14-02-2013 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013
-
Rectificare:
  8.   H.G. nr.43/13-02-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.