Monitorul Oficial
nr. 57/25 ianuarie 2013

Publicare
  1.   D.C.D. nr.7/25-01-2013 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  2.   D. nr.28/24-01-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
-
  3.   D.C.C. nr.973/22-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
V
  4.   D.C.C. nr.980/22-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile, cu referire la imobilele menționate în anexa nr. 1, pozițiile nr. 92 și 157
V
  5.   O.G. nr.9/23-01-2013 
ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  6.   O. nr.4/19-01-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
-
  7.   O. nr.3.084/23-01-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Superior
-
  8.   O. nr.1/23-01-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010
-
  9.   H. nr.1/19-12-2012 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009
-


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.