Monitorul Oficial
nr. 845/13 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.S. nr.45/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
-
  2.   D.C.C. nr.1.037/29-11-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  3.   O.U.G. nr.84/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  4.   O.U.G. nr.85/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
V
  5.   H.G. nr.1.206/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  6.   H.G. nr.1.207/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale
-
  7.   H.G. nr.1.208/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Burnei Ion
-
  8.   Decizie nr.535/13-12-2012 
DECIZIE privind detașarea doamnei Mica Oprea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului general al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
-
  9.   O. nr.1.268/11-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  10.   O. nr.2.636/04-12-2012 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-


Marți, 28 ianuarie 2020, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.