Monitorul Oficial
nr. 706/16 octombrie 2012

Publicare
  1.   O.U.G. nr.58/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
V
  2.   O.U.G. nr.59/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale
V
  3.   O. nr.1182/1293/1805/26-06,02-10,03-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea SA., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  4.   O. nr.1330/09-10-2012 (M.F.P.)
Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 și 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României
-
  5.   O. nr.1.339/11-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  6.   O. nr.1.522/11-10-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea de tarife pentru activități specifice efectuate de Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
-
  7.   O. nr.3.202/07-08-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0102 Leaota
A
  8.   O. nr.20/10-10-2012 (C.S.A.)
ORDIN pentm completarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012
-


Joi, 22 octombrie 2020, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.