Monitorul Oficial
nr. 623/30 august 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.695/28-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 22 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, precum și ale ordonanței de urgență în ansamblul său
V
  2.   O.G. nr.20/23-08-2012 
ORDONANȚĂ privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
  3.   O.G. nr.21/23-08-2012 
ORDONANȚĂ pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
A
  4.   H.G. nr.868/23-08-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
-
  5.   O. nr.3.241/14-08-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră
A


Miercuri, 12 august 2020, 19:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.