Monitorul Oficial
nr. 542/3 august 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.674/04-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisorile semnate la București la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 și 1 februarie 2012 și la Washington la 19 decembrie 2011 și la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre Romania și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
  2.   H.G. nr.762/25-07-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru decontarea cheltuielilor necesare înlăturării stării de risc cauzate de situația hidrologică critică actuală prin executarea în regim de urgență a unor operațiuni de dragare a fluviului Dunărea și a altor lucrări specifice
-
  3.   O. nr.271/31-07-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  4.   O. nr.272/31-07-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare
-
  5.   O. nr.1.039/30-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012
-
Rectificare:
  6.   L. nr.134/01-07-2010 
LEGE privind Codul de procedură civilă
V


Joi, 01 octombrie 2020, 19:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.