Monitorul Oficial
nr. 517/26 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.143/23-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale
-
  2.   D. nr.513/20-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăti comerciale
-
  3.   L. nr.145/23-07-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  4.   D. nr.515/20-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  5.   D.C.C. nr.548/24-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3-8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  6.   D.C.C. nr.554/24-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  7.   D.C.C. nr.573/29-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  8.   Decizie nr.423/25-07-2012 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății de către domnul George Diga
-
  9.   Decizie nr.424/25-07-2012 
DECIZIE privind numirea coordonatorului național al asistenței financiare externe nerambursabile
-
  10.   Decizie nr.425/25-07-2012 
DECIZIE privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
-
  11.   Decizie nr.426/25-07-2012 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primului- ministru nr. 382/2009 privind componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
-
  12.   Decizie nr.427/25-07-2012 
DECIZIE privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
  13.   O. nr.263/17-07-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licențe de explorare
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.