Monitorul Oficial
nr. 419/22 iunie 2012

Publicare
  1.   L. nr.85/20-06-2012 
LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro
-
  2.   Decizie/25-03-2011 (C.Eu.)
DECIZIA Consiliului European din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (2011/199/UE)
-
  3.   D. nr.424/19-06-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro
-
  4.   D.C.C. nr.326/29-03-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) teza a doua din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  5.   D.C.C. nr.338/10-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
V
  6.   D.C.C. nr.527/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 din Codul de procedură penală
V
  7.   H.G. nr.580/06-06-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
-
  8.   H.G. nr.618/20-06-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului național antig rin dină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010^-2024
-
  9.   Decizie nr.383/22-06-2012 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 276/2012 privind înființarea Comitetului interministerial pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene
-
  10.   Decizie nr.247/18-06-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012
-
  11.   O. nr.945/01-03-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Catalogului național al resurselor genetice forestiere și a Instrucțiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.