Monitorul Oficial
nr. 363/29 mai 2012

Publicare
  1.   D. nr.393/25-05-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui membru al Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
-
  2.   D. nr.394/25-05-2012 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
-
  3.   D. nr.395/28-05-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
-
  4.   D. nr.396/28-05-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler
-
  5.   Decizie nr.304/29-05-2012 
DECIZIE privind eliberarea domnului Daniel Dăianu, din motive personale, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  6.   Decizie nr.305/29-05-2012 
DECIZIE privind eliberarea domnului Alexandru Pătruți din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  7.   Decizie nr.306/29-05-2012 
DECIZIE privind numirea domnului Gheorghe Duțu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  8.   Decizie nr.307/29-05-2012 
DECIZIE privind numirea domnului George Baesu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  9.   O. nr.20/18-05-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003
A
  10.   O. nr.42/17-05-2012 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc și a formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
-
  11.   O. nr.5/28-05-2012 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili
-
  12.   H. nr.22/17-05-2012 (U.N.E.J.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Tabloului executorilor judecătorești pe anul 2012
-
  13.   Raport/29-05-2012 (C.C.)
Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2008-2010
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 11:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.