Monitorul Oficial
nr. 300/7 mai 2012

Publicare
  1.   D. nr.370/05-05-2012 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  2.   D.C.C. nr.186/06-03-2012 
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
V
  3.   H.G. nr.386/02-05-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2.560/2001
V
  4.   H.G. nr.387/02-05-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-
  5.   Decizie nr.107/07-05-2012 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a doamnei Nicoleta Nolden din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  6.   Decizie nr.108/07-05-2012 
DECIZIE privind numirea responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD
-
  7.   O. nr.14/03-05-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Procedurii operaționale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport și de sistem", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010
-
  8.   O. nr.15/03-05-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport și de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre țările perimetrice prin Sistemul electroenergetic național
A
  9.   O. nr.84/1.302/24-04,27-04-2012 (M.A.D.R., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.