Monitorul Oficial
nr. 254/17 aprilie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.206/06-03-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   H.G. nr.284/11-04-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
-
  3.   H.G. nr.285/11-04-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare a României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2012 si 20l3
-
  4.   H.G. nr.287/11-04-2012 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică
-
  5.   Decizie nr.84/11-04-2012 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Georgescu Horia, secretar general în cadrul Agenției Naționale de Integritate
-
  6.   O. nr.20/24-02-2012 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum și a necesarului de apă si de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale
A
  7.   O. nr.479/05-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
-
  8.   O. nr.1.129/27-03-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind desemnarea Societății Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire și evaluare a personalului care des fășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciproca în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și ca centru de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
A


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.