Monitorul Oficial
nr. 28/13 ianuarie 2012

Publicare
  1.   L. nr.12/06-01-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A.
-
  2.   D. nr.15/05-01-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
-
  3.   L. nr.21/11-01-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
-
  4.   D. nr.24/10-01-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
-
  5.   L. nr.22/11-01-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
-
  6.   D. nr.25/10-01-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
-
  7.   D.C.C. nr.1.193/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedura civilă
V
  8.   D.C.C. nr.1.244/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  9.   D.C.C. nr.1.245/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 31 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  10.   D.C.C. nr.1.253/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  11.   D.C.C. nr.1.271/29-09-2011 
Decizia nr. 1.271 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 300 alin. 1, art. 403 alin. 1-3, art. 454 alin. 1 și ale art. 7208 din Codul de procedură civilă
V
  12.   O. nr.1.033/27-12-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea condițiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și cele privind contractele pentru construcții clădiri și lucrări inginerești, proiectate de către beneficiar, ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finanțate din fonduri publice
-


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.