Monitorul Oficial
nr. 872/9 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.270/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
  2.   D. nr.945/06-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
  3.   L. nr.279/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  4.   D. nr.954/06-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  5.   H.S. nr.57/29-11-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 - COM (2011) 615 final
-
  6.   H.G. nr.1.177/25-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României
-
  7.   Decizie nr.131/09-12-2011 
DECIZIE privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul restituirii proprietăților
-
  8.   Decizie nr.132/09-12-2011 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 382/2009 privind componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
-
  9.   Decizie nr.133/09-12-2011 
DECIZIE privind înlocuirea președintelui Comisiei speciale de retrocedare
-
  10.   O. nr.280/09-12-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort", precum și pentru alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort"
-
Rectificare:
  11.   H.G. nr.1.151/16-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene
A


Sâmbătă, 15 august 2020, 07:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.