Monitorul Oficial
nr. 733/19 octombrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.180/14-10-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
  2.   D. nr.757/13-10-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
  3.   L. nr.181/14-10-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie-august 2010
-
  4.   D. nr.758/13-10-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie-august 2010
-
  5.   L. nr.182/14-10-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
-
  6.   D. nr.759/13-10-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
-
  7.   L. nr.183/14-10-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție
-
  8.   D. nr.760/13-10-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN- INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție
-
  9.   L. nr.184/14-10-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
-
  10.   D. nr.761/13-10-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
-
  11.   O. nr.5.488/29-09-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare
-
  12.   O. nr.5.553/07-10-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
-
  13.   C. nr.33/05-10-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la nașterea lui George Bacovia
-


Sâmbătă, 15 august 2020, 09:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.