Monitorul Oficial
nr. 454/29 iunie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.479/12-04-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
V
  2.   D.C.C. nr.543/28-04-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  3.   H.G. nr.607/16-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la București la 1 octombrie 2010 și la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
  4.   H.G. nr.621/16-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
-
  5.   H.G. nr.622/16-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
-
  6.   O. nr.1.057/22-06-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Național de Hematologie Transfuzională și rețeaua de transfuzie sanguină
-


Vineri, 04 decembrie 2020, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.