Monitorul Oficial
nr. 440/23 iunie 2011

Publicare
  1.   D. nr.588/20-06-2011 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
-
  2.   D. nr.589/20-06-2011 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
-
  3.   D. nr.590/20-06-2011 
DECRET pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
-
  4.   D. nr.591/20-06-2011 
DECRET privind numirea unui judecător
-
  5.   D. nr.592/20-06-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.593/20-06-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.594/20-06-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.595/20-06-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.596/20-06-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.597/20-06-2011 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 316 Asigurare Date "Guruslău"
-
  11.   D.C.C. nr.799/17-06-2011 
DECIZIE asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituției României
V
  12.   H.G. nr.606/16-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 21 februarie 2011 și la București la 28 februarie 2011, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005
-
  13.   O. nr.24/22-06-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, și a prețului de achiziție a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul național de transport
A
  14.   O. nr.25/22-06-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 22 1 , art. 25 pct. A "cerințe financiare" pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (1 1 ), art. 39, 41, 42 și 44 din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007
A
  15.   O. nr.26/22-06-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A
  16.   O. nr.1483/89/27-05,30-05-2011 (M.M.P., M.S.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății pentru aprobarea Criteriilor și pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 11:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.