Monitorul Oficial
nr. 413/14 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.78/06-06-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
-
  2.   D. nr.535/03-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
-
  3.   L. nr.79/06-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  4.   D. nr.536/03-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  5.   L. nr.81/06-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  6.   D. nr.538/03-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  7.   D. nr.521/03-06-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  8.   D. nr.522/03-06-2011 
DECRET privind numirea unui procuror
-
  9.   D. nr.523/03-06-2011 
DECRET privind numirea unui procuror
-
  10.   D. nr.524/03-06-2011 
DECRET privind numirea unui procuror
-
  11.   D. nr.525/03-06-2011 
DECRET privind numirea unui procuror
-
  12.   H.S. nr.33/30-05-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final
-
  13.   H.S. nr.34/30-05-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate COM (2011) 127 final
-
  14.   H.G. nr.542/25-05-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
-
  15.   H.G. nr.563/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
-
  16.   H.G. nr.578/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizației zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, pentru polițiștii români care își desfășoară activitatea în cadrul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina (BiH)
-
  17.   O. nr.784/11-05-2011 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
A


Joi, 23 ianuarie 2020, 01:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.