Monitorul Oficial
nr. 411/10 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.82/06-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  2.   D. nr.539/03-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  3.   L. nr.88/06-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   D. nr.545/03-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  5.   L. nr.89/06-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  6.   D. nr.546/03-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  7.   O.U.G. nr.51/08-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
V
  8.   O.U.G. nr.52/08-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  9.   H.G. nr.553/25-05-2011 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 și a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene
-
  10.   H.G. nr.583/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
A
  11.   Decizie nr.65/10-06-2011 
DECIZIE pentru reluarea activității doamnei Iuliana Lascu în funcția publică de inspector guvernamental
-
  12.   Decizie nr.66/10-06-2011 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru doamna Iuliana Lascu din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  13.   O. nr.134/03-06-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole
A


Luni, 01 iunie 2020, 23:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.