Monitorul Oficial
nr. 396/6 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.70/03-06-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  2.   D. nr.517/01-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  3.   O.U.G. nr.50/01-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
V
  4.   Decizie nr.3/24-05-2011 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu
-
  5.   Decizie nr.5/31-05-2011 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuarțifer din perimetrul Strenița
-
  6.   Decizie nr.103/30-05-2011 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
V
  7.   O. nr.433/29-04-2011 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la București la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 și 12 aprilie 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București la 31 martie 2010
-
  8.   O. nr.1.389/2.036/27-04,24-05-2011 (M.D.R.T., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 5.3 "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  9.   O. nr.2.014/19-05-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
V
  10.   Decizie nr.399/02-06-2011 (C.N.A.)
DECIZIE privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului București la data de 26 iunie 2011
-
  11.   Decizie nr.381/26-05-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L.
-
  12.   H. nr.2.018/15-04-2011 (C.M.)
HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
-


Joi, 09 iulie 2020, 09:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.