Monitorul Oficial
nr. 376/30 mai 2011

Publicare
  1.   H.C.D. nr.17/30-05-2011 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
-
  2.   H.G. nr.306/23-03-2011 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora
V
  3.   H.G. nr.547/25-05-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  4.   H.G. nr.548/25-05-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 74 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  5.   O. nr.218/11-05-2011 (S.G.G.)
ORDIN al secretarului general al Guvernului privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanțează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
-
  6.   O. nr.380/106/04-05,26-05-2001 (M.S., M.A.I.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
-


Marți, 20 aprilie 2021, 10:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.