Monitorul Oficial
nr. 358/23 mai 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.394/24-03-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
V
  2.   D.C.C. nr.432/07-04-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
V
  3.   H.G. nr.481/11-05-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile sau a unor părți din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru unele centre județene aflate în subordinea acesteia
-
  4.   O. nr.323/11-05-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.189(60) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 26 martie 2010
-
  5.   O. nr.527/20-05-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.