Monitorul Oficial
nr. 350/19 mai 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.46/11-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  2.   H.G. nr.362/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.499/18-05-2011 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.625/1.947/1947/22-03,02-05-2011 (M.E.C.M.A., M.F.P.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la rețelele de transport al energiei electrice și gazelor naturale din cadrul operațiunii "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de transport și distribuție" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice 2007-2013"
-
  5.   H.C.S.M. nr.267/28-04-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
A
  6.   Decizie nr.3/04-04-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 3 din 4 aprilie 2011
-
  7.   Decizie nr.5/04-04-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 5 din 4 aprilie 2011
-


Sâmbătă, 12 iunie 2021, 20:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.