Monitorul Oficial
nr. 339/16 mai 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.43/27-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 și la București la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
-
  2.   H.G. nr.445/04-05-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială din județele Dâmbovița, Caraș-Severin, Neamț și Ilfov
-
  3.   H.G. nr.447/04-05-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
-
  4.   H.G. nr.464/11-05-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
-
  5.   H.G. nr.474/11-05-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici, din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
-
  6.   O. nr.105/09-05-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli și a obligațiilor evaluatorului
-
  7.   O. nr.108/12-05-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A
  8.   Listă nr.9/13-05-2011 
LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile locale parțiale din data de 8 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș
-
  9.   Listă 
LISTA cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al municipiului Brăila în anul 2011, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.