Monitorul Oficial
nr. 244/7 aprilie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.7/18-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
V
  2.   D.C.C. nr.126/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 și art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  3.   D.C.C. nr.138/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și art. 8 alin. (2) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   H.G. nr.328/30-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  5.   H.G. nr.329/30-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  6.   H.G. nr.330/30-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  7.   H.G. nr.332/30-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu aflat în administrarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  8.   H.G. nr.333/30-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru retragerea actului de recunoaștere a Asociației Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică
-
  9.   H.G. nr.335/30-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
-
  10.   O. nr.1.932/30-03-2011 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.