Monitorul Oficial
nr. 164/8 martie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.222/15-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.223/15-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.224/15-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  4.   H.G. nr.179/23-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2011
-
  5.   H.G. nr.180/23-02-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reamplasare spații speciale de depozitare"
-
  6.   H.G. nr.181/23-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naționale
-
  7.   H.G. nr.182/23-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, județul Cluj
-
  8.   H.G. nr.183/23-02-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor instituții publice și a unor consilii locale
-
  9.   O. nr.1594/941/5/30-12,21-02,21-01-2011 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  10.   O. nr.48/1699/03-03,01-03-2011 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.