Monitorul Oficial
nr. 149/1 martie 2011

Publicare
  1.   D. nr.212/25-02-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  2.   H.G. nr.138/16-02-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.139/16-02-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  4.   H.G. nr.140/16-02-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Maramureș, județul Maramureș, a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  5.   Decizie nr.23/01-03-2011 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Răzvan-Horațiu Radu din funcția de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  6.   Decizie nr.24/01-03-2011 
DECIZIE pentru numirea domnului Răzvan-Horațiu Radu în funcția de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene
-
  7.   O. nr.42/24-02-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere
-
  8.   O. nr.43/24-02-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2011, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
-
  9.   O. nr.133/23-02-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
A
  10.   O. nr.924/17-02-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național
A
  11.   C. nr.9/01-03-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna martie 2011
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.