Monitorul Oficial
nr. 108/10 februarie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.64/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  2.   D.C.C. nr.67/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
V
  3.   D.C.C. nr.68/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 și art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.73/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
V
  5.   H.G. nr.96/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  6.   H.G. nr.100/09-02-2011 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara
-
  7.   H.G. nr.101/09-02-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
-
  8.   O. nr.22/02-02-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007
A
  9.   O. nr.120/07-02-2011 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  10.   Decizie nr.63/28-01-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale IDS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
-
  11.   Decizie nr.64/28-01-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Octavian Cristian Munteanu - director executiv al Societății Comerciale IDS BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
-
Rectificare:
  12.   H.G. nr.926/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 09:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.