Monitorul Oficial
nr. 107/10 februarie 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.9/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
V
  2.   H.G. nr.84/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale
-
  3.   H.G. nr.89/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiții și Companii Multinaționale, care gestionează problematica declarației pentru investiții internaționale și companii multinaționale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
-
  4.   H.G. nr.91/02-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul migrației și azilului dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 15 octombrie 2010
-
  5.   H.G. nr.92/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an"
-
  6.   H.G. nr.93/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  7.   H.G. nr.94/02-02-2011 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  8.   Decizie nr.1/03-02-2011 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Drăgășani
-
  9.   O. nr.756/26-01-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind desemnarea Asociației Generale a Frigotehniștilor din România ca organism de evaluare și certificare provizorie a personalului care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 și de certificare provizorie a operatorilor economici care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră
-
Rectificare:
  10.   D. nr.423/05-09-1996 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativă a Celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941 - 1945"
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.