Monitorul Oficial
nr. 47/19 ianuarie 2011

Publicare
  1.   Decizie nr.6/18-01-2011 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 596/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
A
  2.   O. nr.2.353/22-12-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 275/1997
-
  3.   O. nr.2.701/30-12-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
-
  4.   O. nr.11/39/177/04-01,02-12-2010 (M.E.C.M.A., A.N.R.E., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
-
  5.   O. nr.50/10-01-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia
-
  6.   O. nr.55/11-01-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual
-


Vineri, 07 august 2020, 19:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.