Monitorul Oficial
nr. 850/20 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.261/14-12-2010 
LEGE privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași
-
  2.   D. nr.1.222/13-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași
-
  3.   D. nr.1.148/26-11-2010 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  4.   H.G. nr.1.195/02-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
-
  5.   H.G. nr.1.277/15-12-2010 
HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
-
  6.   O. nr.2.213/09-12-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
-


Vineri, 05 iunie 2020, 00:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.