Monitorul Oficial
nr. 834/13 decembrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.522/18-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) și art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  2.   H.G. nr.1.213/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii
-
  3.   H.G. nr.1.216/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.1.220/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016 - 772.01.04.02, Lot 2 - Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilități adecvate
-
  5.   H.G. nr.1.222/02-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
-
  6.   H.G. nr.1.224/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, județul Cluj
-
  7.   H.G. nr.1.242/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
-
  8.   H.G. nr.1.247/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
-
  9.   O. nr.2.558/30-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Calea ferată forestieră îngustă "Valea Vaserului" din orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș
-
  10.   O. nr.2.569/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, județul Sibiu
-
  11.   O. nr.2.570/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 23, Sibiu, județul Sibiu
-
  12.   O. nr.2.571/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Conacul din Murani", satul Murani, comuna Pișchia, județul Timiș
-
  13.   O. nr.24/29-11-2010 (B.N.R.)
ORDIN pentru completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2009 privind întocmirea de către instituțiile de credit, în scop informativ, de situații financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.