Monitorul Oficial
nr. 816/7 decembrie 2010

Publicare
  1.   D. nr.1.136/26-11-2010 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri din Ministerul Administrației și Internelor
-
  2.   H.G. nr.1.169/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru centrele județene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părți din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
-
  3.   O. nr.1.948/17-11-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare
A
  4.   O. nr.5.619/11-11-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.