Monitorul Oficial
nr. 815/7 decembrie 2010

Publicare
  1.   D. nr.1.137/26-11-2010 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, din Ministerul Administrației și Internelor
-
  2.   H.G. nr.1.178/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.1.179/24-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari
-
  4.   H.G. nr.1.182/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.1.186/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheață
-
  6.   H.G. nr.1.187/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv
-
  7.   H.G. nr.1.188/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
-
  8.   H.G. nr.1.189/24-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
-
  9.   O. nr.35/25-11-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare de energie electrică
A
  10.   O. nr.259/29-11-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001
-


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.